Luennot ja valmennukset

Luennot ja valmennukset

Yhteistyö aloitetaan tapaamisella tai puhelinkeskustelulla, jossa kartoitetaan yrityksenne nykytila ja kehitystoiveet.

Luennot ja valmennukset suunnitellaan aina yhdessä tilaajan kanssa.
Määritellään luennon tai luentojen kestot ja aihealueet sekä tavoitteet.

Tämän jälkeen valitaan sopiva ajankohta luennolle. 

Terveydenhuollon ammattilaiset

Terveydenhuollon jatkuvat muutokset kuormittavat henkilöstöä, mikä heijastuu monenlaisina oireina. Kiire ja työtaakka lisääntyvät, työn sisältöön voi olla vaikea vaikuttaa.

Moniammatillinen yhteistyö on onnistumisen keskiössä ja toimiessaan keventää kaikkien työmäärää. Suuret yksiköt ovat tehokkaita vasta, kun jokainen oivaltaa oman roolin lisäksi myös toisen työpanoksen merkityksen kokonaisuuden osana.

Hoitotiimin yhteistyön ja eri ammattien positiivinen ravistelu on erikoisalaamme. Täällä ilmapiirillä, arvostuksella ja me-hengellä on valtava merkitys. Töihin saa olla mukava tulla.

Meidän jokaisen on hyvä välillä katsoa peiliin ja kysyä, olenko sinut oman työtakin pituuden kanssa ja millainen rooli minulla on työyhteisössä.

Haluaisin keskustella lisää Terveydenhuollon ammattilaiset -luennosta.


Tyky ja Tyhy -luennot

Virkistyspäivä on tehokas investointi ihmisiin ja meidän erikoisalanamme on henkinen työkyky ja hyvinvointi. Tämä on koettu tärkeäksi osaksi liikunnallisten aktiviteettien rinnalle.

Järjestämme luentoja virkistyspäivien osana, myyntikokouksessa, pikkujoulujen tai muiden tilaisuuksien yhteyteen, nostamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja aloittamaan virkistyspäivä positiivisella sävyllä.

Koulutus voi myös olla työantajan kiitos ja arvostuksen osoitus hyvin tehtyä työtä kohtaan.

 

Haluaisin keskustella lisää Tyky-luennosta.


Tuloksellinen asiakaspalvelutyö

Tuloksellinen asiakaspalvelu syntyy asiakkaan aidosta välittämisestä.
– Mitä tarkoittaa aito välittäminen asiakaspalvelussa?
Kuinka motivoida henkilöstö hyvään asiakaskohtaamiseen?
Mikä on hyvä asiakaskohtaaminen?
Kuinka kaupan teko ja hyvä asiakaskohtaaminen sopivat yhteen?

Muunmuassa tällaisia teemoja käsitellään tuloksellisen asiakaspalvelutyön luennoilla. 

Me emme tyrkytä monimutkaisia prosesseja tai erikoistemppuja myynnin lisäämiseksi. Opimme kuinka mielekästä ja tuloksellista asiakaspalvelutyö on, kun se pohjautuu aitoon persoonaan ja välittämiseen.

Hyvä asiakaspalvelija saa asiakkaat palamaan yhä udelleen hänen palveluidensa piiriin.

Haluaisin keskustella lisää Tuloksellisesta asiakaspalvelutyö -luennosta.


Myyntikoulutus

”Hyvä myyjä kehittyy”

Valmennamme myynnin ammattilaisia, joilla on alituinen halu kehittyä ja pyrkiä yhä parempiin tuloksiin. Myyntityö on jatkuvaa oppimista, tasapainoilua ja oikean taajuuden etsimistä. Se on monipuolista ja rikasta työtä, jossa onnistuminen myös palkitaan.
Ei ole olemassa yhtä mallia onnistumiselle, koska jokainen asiakas on erilainen. Persoonan ja aitouden merkitys kasvaa automatisoinnin aikakaudella, ja niillä luomme kestäviä asiakassuhteita.

Haluaisin keskustella lisää Myyntikoulutus-luennosta.


Potilasjärjestöt

Sairastumisen myötä arjen jaksaminen on usein koetuksella. Luentomme on suunniteltu tukemaan, kannustamaan ja lisäämään sairastuneen voimavaroja.

Luennoilla huomioidaan myös sairastuneen läheiset, jotka saattavat tarvita yhtälailla ymmärrystä ja tukea, vaikka usein sitä ei näytetä ulospäin.

Kumpi meistä on vahvempi-luento
Luennolla sairautta ja elämää tutkitaan monesta näkökulmasta. Miksi elämä on arvokasta? Millä selvitä vaikeista päivistä? Tavoite on jättää kuulijat sairauden yläpuolelle, kun olemme ensin käyneet katsomassa sitä alapuolelta.

Teemme myös harjoituksia, joissa jokainen pääsee tutkiskelemaan omaa sairauttaan ja tämänhetkistä suhdettaan siihen.

Haluaisin keskustella lisää Potilasjärjestöt -luennosta.


Tiimityön tehostus

Tiimityön tärkeyttä ei saa unohtaa. Kun henkilöstö työskentelee ja toimii ”Me” hengessä, ymmärtäen, että jokaisen työpanos ja asennoituminen vaikuttaa kokonaisuuteen, tällöin myös liiketoiminta kukoistaa! 

Tiimityöskentely-malli ei synny itsestään, vaan se täytyy rakentaa yhdessä.

 

 

 

 

Haluaisin keskustella lisää Tiimityön tehostus -luennosta.


Apteekkilaiset

On yksi maamme arvostetuimmista ammateista, jonka toimintaympäristö muuttuu vauhdilla. Moniammatillinen yhteistyökyky ja vilpitön kiinnostus asiakkaan tarpeita kohtaan ovat resepti ammatin tulevaisuudelle.
Farmasia on yhä merkittävämpi terveydenhuollon osa ja ratkaisevassa roolissa hoidon onnistumisessa.

Apteekkilaiset ovat viimeinen ammattiryhmä asiakkaan palveluketjussa.

Luennot ja valmennukset on mielenkiintoinen ja mielekäs apuväline, jolla herättää oman ammatin arvostus, yhteistyökyky ja aktiivinen asiantuntijuus asiakkaiden kokonaisvaltaiseen palveluun. Tämä aktiivinen asiantuntijuus on asiantuntijaorganisaatiossa myyntitaitoja tehokkaampaa.

”Olenko myyjä vai asiantuntija?  Ei väliä, kun olet aktiivinen, rohkea ja oma itsesi”

Haluaisin keskustella lisää Apteekkilaiset-luennosta.


Esitettyjen palveluiden lisäksi, olemme toteuttaneet erilaisia asiakasiltoja sekä työturvallisuuteen keskittyviä koulutuksia.
Voit tiedustella näistä lisää vaikka sähköpostitse>>.

.

.