henkilöstökoulutus

Tukee yrityksen toimintaa!

Miksi valmennusluennot

Kun haluatte kokeilla jotain uutta ja erilaista.
Henkilöstökoulutus on silloin tärkeässä roolissa.
Yrityksemme on nimensä mukaisesti luotu kehittämään ja valmentamaan työyhteisöjä sisältäpäin niin että huomion keskiössä on yrityksen sekä henkilöstön hyvinvointi ja kehittyminen.

 

Valmennusluentojen hyötyjä:

– Etumatkaa kilpailijoihin

– Tasalaatuista tekemistä

– Lisää tulosta

– Vähemmän kuluja

– Hyvää työilmapiiriä

– Rohkeus ja arvostus

– Yhteistyökyky ja me-henki

Henkilöstökoulutus on avainsana, jonka avulla voimme itse vaikuttaa tarpeellisuuteemme ja ammattimme arvostukseen työelämässä.

Kun henkilöstö saa kannustusta ja vastuuta toteuttaa luennoillamme opittuja taitoja, hyötyy siinä jokainen osapuoli; asiakas, yritys ja työntekijä.

Meillä on kyky luoda luottamus tiimiinne ja saada kuulijat ideoimaan toiminnan kehittämistä. Valmennuksemme rakennetaan aina tilaajan ajankohtaisien kehityskohteiden ympärille, ja sitä voidaan päivittää yhteistyön edetessä. Perehdymme työyhteisönne kehitysalueisiin ja tarvittaessa sulaudumme yhteisön sisälle. Jokaista valmennuspäivää edeltää tilaajan kanssa laadittu ennakkotehtävä, jolla herättelemme osallistujia aiheen pariin ja keräämme aineistoa varsinaisen päivän tueksi.

Luentosivulle Luennon hinta

Koulutuksemme koskettavat kuulijaa, ja tilaisuuksissa pyyhitäänkin usein niin onnen kuin liikutuksenkin kyyneliä. Konseptimme ainutlaatuisuus heijastuu tuloksiin ja saamaamme palautteeseen.

.

.